Tävlingar

Övks tävling 202116-17/4 IK2 Byle


1-2/5 IK2 Byle


20/6 VP Bråborg Norrköping


15-16/7 IK2 Bråborg Norrköping


24-25/7 NN1 Lönnsås Norrköping


27-28/7 IK1 Bråborg Norrköping


16- 17/ 10 IK2 dag 1 o IK1 dag 2. I Nykil


30-31/ 10 IK2 på Bråborg Norrköping.


6-7/11 IK1 VP Bråborg Norrköping För mer info om resektive tävling se Vallreg, länk nedan


Vallreg tävling