Föreningen

ÖVK, Östergötlands Vallhundsklubb, är en lokalklubb till SVaK, Svenska Vallhundsklubben. ÖVK, som bildades 1974, har ca 150 medlemmar och är en aktiv klubb med både kurs- och tävlingsverksamhet. Kursverksamheten bedrivs på flera platser i Östergötland, och det arrangeras både nybörjarkurser och tävlingskurser för de som har kommit längre i sin träning. ÖVK har en stark tradition när det gäller tävlingsverksamhet. Vi har flera duktiga vallhundsförare som har uppnått stora framgångar på tävlingsbanorna både nationellt och internationellt.Bli medlem.

Som medlem i SVaK får du möjlighet att delta i klubbens verksamhet, får.SVaK’s klubbtidning Omkring (4 nr/år) samt trevlig gemenskap bland oss övriga intesserade.


Medlemskap i SVaK kostar 350 kr/år för helbetalande, 80 kr/år för familjemedlem och betalas in på

posgironummer 116 14 88-0 ange på.talongen att du vill tillhöra Östergötlands Vallhundsklubb, ÖVK.