Styrelsen

Östergötlands Vallhundsklubb

Styrelsen----------------------------

Ordförande:

Tävlingsansvarig

Utbildningansvarig

Avelsråd


Barbro Forsell

0768-090493

barbro.forssell@gmail.com

----------------------------


----------------------------

Vice Ordförande:


Janne Thime

0708-656232

 kuseboholm@live.se

------------------------

---------------------------

Sekreterare:


Nina Lindén

0705-242186

nina.m.linden@hotmail.com

---------------------------

----------------------------

Kassör:

It-ansvarig


Lena Schwarz

0731-819149

kulla_Schwarz@Hotmail.com

----------------------------

------------------------

Ledamot:


Kristina Johansson

0706-717579

hagelstadgard@telia.com

------------------------

----------------------------

Ledamot:


Christer Nilsson

0703-920023

-----------------------------

----------------------------

Suppleant:


Katarina Törnell

0708-746588

----------------------------

Copyright  ©  All Rights Reserved